Reactie BBT n.a.v. uitzending Zembla (d.d. 17 februari 2022)

BBT investeert komende jaren fors in duurzame energievoorziening Bonaire
Bouw nieuwe (haven)pieren is niet aan de orde

Het onderzoeksprogramma Zembla van BNNVARA heeft op 17 februari 2022 aandacht besteed aan de bescherming van kwetsbare koraalriffen op Bonaire. In de uitzending is ten onrechte de suggestie gewekt dat BBT van plan zou zijn (geweest) om nieuwe havenpieren in zee te bouwen voor de invoer van stookolie. Deze bouw, die schadelijk is voor het koraal, zou nodig zijn om de energievoorziening op het eiland op peil te houden. BBT neemt met kracht afstand van de uitzending, waarin ook werd gesteld dat BBT geen duurzaamheidsopdracht heeft. Deze opdracht staat expliciet in de oprichtingsakte van BBT op initiatief van de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie van D66. Ruim voor de uitzending is de redactie van Zembla zowel schriftelijk als telefonisch hierover geïnformeerd, alsook over het feit dat er géén pier zal worden gebouwd in of nabij het Willem Alexander natuurreservaat. Datzelfde geldt voor het bouwen van een nieuwe pier in het noorden van Bonaire, mede gelet op de verduurzamingsplannen van BBT. Bovendien wil BBT onder geen beding schade aan mens, milieu en natuur aanrichten. 

Een belangrijke reden dat er geen nieuwe pieren nodig zijn, is dat BBT de komende jaren flink gaat investeren in wind- en zonne-energie op Bonaire in combinatie met energieopslag. Hierdoor zal de vraag naar fossiele brandstoffen afnemen. Er ligt een concreet plan voor de verduurzaming van de energievoorziening klaar, waar samen met partners Contour Global (elektriciteitsproducent) en WEB (Water en -Energiebedrijf Bonaire) uitvoering aan wordt gegeven. BBT heeft hiervoor een startkapitaal van € 10 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken (EZK). Op de kapitaalmarkten wordt extra geld aangetrokken voor realisatie van het plan, waardoor het aandeel duurzame energievoorziening zal stijgen van ongeveer 25% nu naar 75% over een paar jaar. Daarmee daalt niet alleen het aandeel fossiele brandstof, maar wordt energie ook goedkoper voor de Bonairianen. 

Snelle transitie naar duurzaam
BBT is in april 2021 opgericht door het ministerie van EZK. Als staatsdeelneming heeft BBT de opdracht om een veilige brandstofopslag op Bonaire te organiseren en de leveringszekerheid van fossiele brandstoffen te garanderen. Daarnaast gaat BBT bijdragen aan een snelle transitie naar een duurzame energievoorziening op Bonaire. Daarvoor moet veel gebeuren, want de vraag naar elektriciteit blijft de komende jaren sterk groeien. Dit maakt een betrouwbare en ook betaalbare energievoorziening op Bonaire extra urgent. 

Geen nieuwe pieren
Onder andere voor vlieg- en (vracht-)verkeer zal fossiele brandstof nodig blijven op Bonaire. Trans-Atlantische vluchten kunnen voorlopig nog niet met elektrische vliegtuigen worden uitgevoerd. Ook als back-up voor de duurzame energieproductie bijvoorbeeld tijdens de ‘windstille’ periode in september, oktober en november. Er is daarom een veilige opslagvoorziening voor fossiele brandstof nodig op het eiland. De huidige voorzieningen zijn of gesloten of voldoen niet aan moderne veiligheidsnormen. BBT wil deze veilige brandstofopslag bouwen nabij het vliegveld. Omdat door investeringen in duurzame energie de vraag naar fossiele brandstof zal afnemen, is het alleen zinvol om te investeren in een brandstofopslag voor genoemde doeleinden en zal verder zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur. Dat betekent dus dat de bouw van nieuwe (haven)pieren niet aan de orde is. 

Terug

Ander nieuws

  • ENERGIE VOOR BONAIRE De kwartaalnieuwsbrief van BBT – mei 2024

    Welkom bij de nieuwsbrief van mei 2024! In deze editie: Het BBT-team heeft een productieve trip naar Bonaire afgerond, waar ze de WEB waterplant bezochten. Deze rondleiding bood inzichten in de productie van drinkwater...

    Lees meer
  • Samenwerking voor veilige en duurzame energievoorziening op Bonaire

    Afgelopen dinsdag kwamen vertegenwoordigers van verschillende organisaties bijeen in het Terramar museum voor een bijeenkomst georganiseerd door Bonaire Bon Transition (BBT). Onder de aanwezigen waren de Gezaghebber en vertegenwoordigers van WEB, Curoil, BIA, BOPEC,...

    Lees meer

Bonaire Bon Transition B.V.
Lange Voorhout 29
2514 EB Den Haag
Nederland

BTW nummer: NL862546989B01   
KvK nummer:  82637490

Je kunt contact opnemen met BBT via info@bbtbonaire.com