BBT
ENERGIE VOOR BONAIRE

Over BBT

Bonaire Bon Transition B.V. (BBT) is opgericht door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en valt nu onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei. Onze opdracht is om te zorgen dat Bonaire over voldoende energie beschikt. Energie om te leven, werken, wonen én genieten.

BBT voorziet Bonaire van energie door te zorgen voor veilige opslag van brandstoffen en door bij te dragen aan de transitie naar duurzame energie, opgewekt door de zon of de wind. Door de afhankelijkheid van één energiebron te verminderen, vergroten we de stabiliteit van het gehele energiesysteem.

Om dit mogelijk te maken werkt BBT nauw samen met organisaties op Bonaire, waaronder het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), ContourGlobal, Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) en Curoil. Samen werken we aan een energievoorziening die niet alleen veilig en betrouwbaar is, maar die ook mee kan groeien en duurzamer en diverser zal zijn.

BBT zorgt voor veilige opslag van brandstoffen en draagt bij aan de transitie naar duurzame energie op Bonaire.

Door de
brandstofvoorziening
te organiseren en de verduurzaming van
de energieproductie
te stimuleren, voorziet
BBT in energie voor
Bonaire

Foto frame

Onze doelstellingen

Energie voor Bonaire

Onze opdracht is om te zorgen dat Bonaire over voldoende energie beschikt. Zo kan er altijd elektriciteit worden opgewekt en drinkwater worden geproduceerd en kunnen we ons moeiteloos verplaatsen over land en door de lucht.

Veilige opslag

BBT zorgt voor een veilige en betrouwbare levering en opslag van brandstoffen op Bonaire. We investeren in de modernste opslagfaciliteiten. De veiligheid voor mens, dier en milieu is onze hoogste prioriteit.

Duurzame energie

BBT doet investeringen om op grote schaal duurzame energie op te wekken op Bonaire. Door bij te dragen aan de ontwikkeling, uitbreiding en betaalbaarheid van zonne- en windenergie, dragen we bij aan een meer duurzame en diverse energietoekomst voor Bonaire.

Laatste nieuws

  • ENERGIE VOOR BONAIRE De kwartaalnieuwsbrief van BBT – mei 2024

    Welkom bij de nieuwsbrief van mei 2024! In deze editie: Het BBT-team heeft een productieve trip naar Bonaire afgerond, waar ze de WEB waterplant bezochten. Deze rondleiding bood inzichten in de productie van drinkwater...

    Lees meer
  • Samenwerking voor veilige en duurzame energievoorziening op Bonaire

    Afgelopen dinsdag kwamen vertegenwoordigers van verschillende organisaties bijeen in het Terramar museum voor een bijeenkomst georganiseerd door Bonaire Bon Transition (BBT). Onder de aanwezigen waren de Gezaghebber en vertegenwoordigers van WEB, Curoil, BIA, BOPEC,...

    Lees meer

Organisatie

Walter Wattenbergh
Walter Wattenbergh is CEO van BBT. Walter heeft meer dan 35 jaar ervaring in management en toezicht van brandstoffenterminals. Met BBT wil hij bijdragen aan een betrouwbare, betaalbare, veilige en duurzame energievoorziening op Bonaire. Walter was tot zijn aanstelling als CEO, voorzitter van de Raad van Commissarissen van BBT sinds de oprichting.
Lees meer Lees minder
Cees den Ouden
Cees den Ouden vervult de rol van CFO bij BBT. Hij brengt uitgebreide internationale ervaring in financieel management met zich mee, met een focus op transformatie en groei. Door strategische financiële beslissingen, kan BBT investeringen doen die bijdragen aan veilige en duurzame energie op Bonaire.
Lees meer Lees minder
Douglas van der Veen
Douglas van der Veen is projectleider van BBT. Douglas woont op Curaçao en is bekend met de energievoorzieningen op Bonaire. Hij is een chemical en mechanical engineer en heeft brede ervaring in de energiesector, zowel lokaal, onder meer bij Refineria Isla (Curaçao), als internationaal bij Shell. Douglas wil graag zijn bijdrage leveren aan een betrouwbare en veilige energievoorziening op Bonaire en is zich bewust van het grote maatschappelijke belang dat hiermee gemoeid is.
Lees meer Lees minder
Bas van de Weijgert
Bas van de Weijgert is Corporate Secretary en Legal Counsel van BBT. Als ervaren advocaat en bedrijfsjurist versterkt Bas het team met expertise in bestuurszaken, wettelijke verplichtingen, juridisch advies en risicobeheer. Naast zijn rol bij BBT is Bas actief bij een groot windpark in Nederland, een netbeheerder en als bestuurslid bij de stichting Zeeuws Klimaat Fonds.
Lees meer Lees minder
Alle teamleden

FAQ

Waarom moet er een nieuwe brandstofterminal gebouwd worden?
Expand Question collapse Question

De bestaande opslagfaciliteiten op Bonaire zijn verouderd en voldoen binnenkort niet meer aan de veiligheidsnormen. Dit brengt risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu en indirect voor de lokale economie omdat elektriciteit, drinkwatervoorziening en vervoer afhankelijk zijn van brandstoffen.

Waarom wordt er nog geïnvesteerd in fossiele energie?
Expand Question collapse Question

Fossiele energie is op dit moment een noodzakelijk onderdeel van stabiele energieopwekking. Niet elk moment van het jaar of elk moment van de dag, kan er voldoende energie uit de zon of de wind gehaald worden. Ook zijn brandstoffen voorlopig nodig om auto’s en vliegtuigen te tanken.

Wat doet BBT om de afhankelijkheid van fossiele energie te verminderen?
Expand Question collapse Question

BBT investeert actief in de uitbreiding van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. BBT is 50% eigenaar van het zonnepanelenpark en de bijbehorende batterijen en is bezig met voorbereidingen om het windmolenpark te vernieuwen en uit te breiden. Door deze investeringen dragen we bij aan het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele energie.

Waar zal de nieuwe brandstofterminal gebouwd worden?
Expand Question collapse Question

Na uitgebreid onderzoek en overleg met lokale instanties is gekozen voor de locatie ten Zuiden van het vliegveld. Hier kan de bestaande steiger gebruikt worden voor bevoorrading van de tanks. Er hoeft hierdoor niet gebouwd te worden in zee. Deze locatie minimaliseert ook transport van brandstof over de openbare wegen. Een deel van de opslag is namelijk bestemd voor het tanken van vliegtuigen. De nieuwe terminal zal de bestaande opslagtanks van BOPEC, de luchthaven en Curoil (in Hato) vervangen. Centralisatie bevordert veiligheid, efficiëntie en kostenbeheersing.

Hoe groot wordt de brandstofterminal?
Expand Question collapse Question

De nieuwe terminal zal bestaan uit acht tanks van ongeveer 1000 m3. Ter vergelijking; deze tanks zijn meer dan 120 maal kleiner dan de tanks bij BOPEC. De terminal zal voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en -standaarden en op minimaal 200 meter van huidig of toekomstig woongebied geplaatst worden.

BBT is 50% eigenaar van het zonnepanelenpark, wie is nog meer eigenaar?
Expand Question collapse Question

Internationaal energiebedrijf ContourGlobal is ook 50% eigenaar van het zonnepanelenpark. Zij zijn ook de beheerder van het park.

Waarom moet het bestaande windmolenpark vernieuwd worden?
Expand Question collapse Question

Bonaire groeit snel en heeft steeds meer energie nodig. Tegelijkertijd moet de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afgebouwd worden. Er zijn dus grote stappen nodig op het gebied van duurzame energieopwekking. Daarom wordt er geïnvesteerd in vernieuwing en uitbreiding van het windmolenpark.

Waar komt de naam Bonaire Bon Transition vandaan?
Expand Question collapse Question

BBT werd in april 2021 opgericht als ‘Bonaire Brandstof Terminals’ en veranderde haar naam begin 2024 naar ‘Bonaire Bon Transition’. Deze verandering weerspiegelt de verschuiving van de organisatie naar een breder scala aan energieactiviteiten op Bonaire. BBT blijft zich onverminderd inzetten voor de ontwikkeling van de nieuwe terminal voor veilige brandstofopslag en spant zich daarnaast in voor de transitie naar een meer duurzame en diverse energievoorziening.

Bonaire Bon Transition B.V.
Lange Voorhout 29
2514 EB Den Haag
Nederland

BTW nummer: NL862546989B01   
KvK nummer:  82637490

Je kunt contact opnemen met BBT via info@bbtbonaire.com