FAQ

Waarom moet er een nieuwe brandstofterminal gebouwd worden?
Expand Question collapse Question

De bestaande opslagfaciliteiten op Bonaire zijn verouderd en voldoen binnenkort niet meer aan de veiligheidsnormen. Dit brengt risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu en indirect voor de lokale economie omdat elektriciteit, drinkwatervoorziening en vervoer afhankelijk zijn van brandstoffen.

Waarom wordt er nog geïnvesteerd in fossiele energie?
Expand Question collapse Question

Fossiele energie is op dit moment een noodzakelijk onderdeel van stabiele energieopwekking. Niet elk moment van het jaar of elk moment van de dag, kan er voldoende energie uit de zon of de wind gehaald worden. Ook zijn brandstoffen voorlopig nodig om auto’s en vliegtuigen te tanken.

Wat doet BBT om de afhankelijkheid van fossiele energie te verminderen?
Expand Question collapse Question

BBT investeert actief in de uitbreiding van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. BBT is 50% eigenaar van het zonnepanelenpark en de bijbehorende batterijen en is bezig met voorbereidingen om het windmolenpark te vernieuwen en uit te breiden. Door deze investeringen dragen we bij aan het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele energie.

Waar zal de nieuwe brandstofterminal gebouwd worden?
Expand Question collapse Question

Na uitgebreid onderzoek en overleg met lokale instanties is gekozen voor de locatie ten Zuiden van het vliegveld. Hier kan de bestaande steiger gebruikt worden voor bevoorrading van de tanks. Er hoeft hierdoor niet gebouwd te worden in zee. Deze locatie minimaliseert ook transport van brandstof over de openbare wegen. Een deel van de opslag is namelijk bestemd voor het tanken van vliegtuigen. De nieuwe terminal zal de bestaande opslagtanks van BOPEC, de luchthaven en Curoil (in Hato) vervangen. Centralisatie bevordert veiligheid, efficiëntie en kostenbeheersing.

Hoe groot wordt de brandstofterminal?
Expand Question collapse Question

De nieuwe terminal zal bestaan uit acht tanks van ongeveer 1000 m3. Ter vergelijking; deze tanks zijn meer dan 120 maal kleiner dan de tanks bij BOPEC. De terminal zal voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en -standaarden en op minimaal 200 meter van huidig of toekomstig woongebied geplaatst worden.

BBT is 50% eigenaar van het zonnepanelenpark, wie is nog meer eigenaar?
Expand Question collapse Question

Internationaal energiebedrijf ContourGlobal is ook 50% eigenaar van het zonnepanelenpark. Zij zijn ook de beheerder van het park.

Waarom moet het bestaande windmolenpark vernieuwd worden?
Expand Question collapse Question

Bonaire groeit snel en heeft steeds meer energie nodig. Tegelijkertijd moet de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afgebouwd worden. Er zijn dus grote stappen nodig op het gebied van duurzame energieopwekking. Daarom wordt er geïnvesteerd in vernieuwing en uitbreiding van het windmolenpark.

Waar komt de naam Bonaire Bon Transition vandaan?
Expand Question collapse Question

BBT werd in april 2021 opgericht als ‘Bonaire Brandstof Terminals’ en veranderde haar naam begin 2024 naar ‘Bonaire Bon Transition’. Deze verandering weerspiegelt de verschuiving van de organisatie naar een breder scala aan energieactiviteiten op Bonaire. BBT blijft zich onverminderd inzetten voor de ontwikkeling van de nieuwe terminal voor veilige brandstofopslag en spant zich daarnaast in voor de transitie naar een meer duurzame en diverse energievoorziening.

Door de
brandstofvoorziening
te organiseren en de verduurzaming van
de energieproductie
te stimuleren, voorziet
BBT in energie voor
Bonaire

Foto frame

Door de
brandstofvoorziening
te organiseren en de verduurzaming van
de energieproductie
te stimuleren, voorziet
BBT in energie voor
Bonaire

Foto frame

Bonaire Bon Transition B.V.
Lange Voorhout 29
2514 EB Den Haag
Nederland

BTW nummer: NL862546989B01   
KvK nummer:  82637490

Je kunt contact opnemen met BBT via info@bbtbonaire.com