–Persbericht– Goedkopere en duurzame energie binnen handbereik voor Bonaire

14 februari 2022, Kralendijk/Den Haag – Dankzij een investering van 10 miljoen euro door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kan BBT de komende jaren een flinke slag slaan in het verduurzamen van de energievoorziening op Bonaire. Hierdoor zal de vraag naar fossiele brandstoffen op Bonaire afnemen. Er ligt een concreet plan voor de verduurzaming van de energievoorziening klaar, waar samen met partners Contour Global (elektriciteitsproducent) en WEB (Water en -Energiebedrijf Bonaire) invulling aan wordt gegeven. BBT gaat dit plan mede financieren en hier op de kapitaalmarkten extra geld voor aantrekken. Met uitvoering van het plan kan het aandeel duurzame energievoorziening flink stijgen van circa 25% nu naar 75% over een paar jaar. Daarmee daalt niet alleen het aandeel fossiele brandstof, maar wordt energie bovendien goedkoper voor de Bonairianen.

De komende jaren gaan de partners investeren in wind- en zonne-energie in combinatie met energieopslag om te komen tot een klimaatneutrale energievoorziening op Bonaire. Daarvoor moet veel gebeuren, want de vraag naar elektriciteit blijft de komende jaren sterk groeien. Dit maakt een betrouwbare en ook betaalbare energievoorziening op Bonaire extra urgent. Zeker nu de stijgende energieprijzen steeds meer mensen op Bonaire hard in hun portemonnee treft. In 2021 richtte het ministerie van EZK daarom al staatsdeelneming BBT op om een veilige brandstofopslag op Bonaire te organiseren en de leveringszekerheid van fossiele brandstoffen te garanderen. Daarnaast is een belangrijke opdracht om de energievoorziening op Bonaire te verduurzamen. Met haar investeringen wil BBT bijdragen aan betrouwbare, duurzame en goedkopere energievoorziening.
“Duurzame oplossingen hebben daarbij topprioriteit”, stelt Marcelino (Chonky) de Lannoy, projectdirecteur van BBT op Bonaire. “Dat BBT als staatsdeelneming nu kan investeren is in meerdere opzichten goed nieuws. Een duurzamer Bonaire is daarmee een flinke stap dichterbij en er is minder fossiele brandstof nodig. Brandstof die allemaal via zee moet worden aangevoerd. Bovendien zullen de energiekosten voor de consument dalen, omdat voor duurzaam opgewekte energie geen fossiele brandstof nodig is en bovendien de technieken tegenwoordig een stuk goedkoper zijn.”

Geen nieuwe pieren
Voor met name vlieg- en (vracht-)verkeer zal fossiele brandstof nodig blijven op Bonaire. Trans-Atlantische vluchten kunnen voorlopig nog niet met elektrische vliegtuigen worden uitgevoerd. Er is daarom een veilige opslagvoorziening nodig op het eiland. De huidige voorzieningen zijn of gesloten of voldoen niet aan moderne veiligheidsnormen. BBT wil een moderne brandstofopslag bouwen nabij het vliegveld. Hiervoor zal geen nieuwe pier worden gebouwd.
BBT sluit ook de bouw van een nieuwe pier in het noorden van het eiland uit, een suggestie die de afgelopen weken door verschillende partijen werd gewekt. De Lannoy: “Omdat door investeringen in duurzame energie de vraag naar fossiele brandstof juist afneemt, is het alleen zinvol om te investeren in een brandstofopslag voor (vlieg)transport. Daarom doen we dit op Bonaire nabij het vliegveld volgens de modernste veiligheidseisen. Dat betekent bovendien dat het bouwen van een nieuwe pier bij Karpata (in het Noorden) niet aan de orde is, laat staan in of nabij het Alexander Natuurreservaat. Los van het feit dat dit economisch gezien geen logische investering is, wil BBT onder geen beding schade aan mens, milieu en natuur aanrichten.”

Terug

Ander nieuws

  • ENERGIE VOOR BONAIRE De kwartaalnieuwsbrief van BBT – mei 2024

    Welkom bij de nieuwsbrief van mei 2024! In deze editie: Het BBT-team heeft een productieve trip naar Bonaire afgerond, waar ze de WEB waterplant bezochten. Deze rondleiding bood inzichten in de productie van drinkwater...

    Lees meer
  • Samenwerking voor veilige en duurzame energievoorziening op Bonaire

    Afgelopen dinsdag kwamen vertegenwoordigers van verschillende organisaties bijeen in het Terramar museum voor een bijeenkomst georganiseerd door Bonaire Bon Transition (BBT). Onder de aanwezigen waren de Gezaghebber en vertegenwoordigers van WEB, Curoil, BIA, BOPEC,...

    Lees meer

Bonaire Bon Transition B.V.
Lange Voorhout 29
2514 EB Den Haag
Nederland

BTW nummer: NL862546989B01   
KvK nummer:  82637490

Je kunt contact opnemen met BBT via info@bbtbonaire.com